जळगाव जिल्हा व महाराष्ट्र राज्यातील आंतरराज्यीय कार चोरी करणारी टोळी जेरबंद.